فراکسیون‌های هیچ‌کاره مجلس

[ad_1]

وجود چنین فراکسیونی در مجلس پیشین و ادامه‌اش در مجلس فعلی در حالی است که مشخص نیست دقیقا کارکرد چنین فراکسیونی چیست. حوزه اختیارات، دسترسی و گزارش‌دهی آن چگونه است. مجلس در حالی فراکسیون مبارزه با فساد تشکیل داده که در همین مجلس قبلی نماینده‌ای متهم به دریافت رشوه برای از دستور کار خارج‌کردن پرونده تحقیق‌و‌تفحص از مجلس است و برخی اخبار حکایت از بازداشت این نماینده دارد.

[ad_2]

Source link