فنگ شويي رنگ هاي دكوراسيون خارجي ساختمان

[ad_1]

دكوراسيون خارجي خانه و رنگ هاي استفاده شده در آن نقش بسيار مهمي در
تاثيرات روحي و رواني افرادي كه وارد خانه مي شوند دارد و مي تواند سبب شود
كه انرژي هاي منفي و سمي در دكوراسيون خارجي جريان يابد و يا به كلي حذف
شود. اينكه انرژي مثبت آرام حركت كند يا حركتي سريع داشته باشد (كه هر دو
حالت نامناسب است) بستگي به نوع دكوراسيون و رنگ هاي استفاده شده در
دكوراسيون دارد. نوع انرژي اي كه در فضاي خارجي خانه شما به جريان مي افتد
تاثير زيادي در نوع روابط همسايگان  با هم و هم چنين احساس مهمانان شما و
ذهنيت آن ها در مورد دكوراسيون داخلي خانه شما خواهد داشت.

رنگ هاي مناسب براي بناهاي مختلف بنا بر كاربرد هاي كه دارند متفاوت است.
در اين قسمت در يك جدول به طور كامل رنگ هاي مناسب براي دكوراسيون خارجي
بناهاي مختلف مطرح شده است.

از رنگ ها براي قوي كردن و ارتقاي دكوراسيون خارجي بنا استفاده كنيد

قسمت هاي مختلف

تاثير آن بر روي زندگي

رنگ هاي مناسب

نتيجه استفاده از رنگ هاي مناسب

مركز جلوي نما

تخصصي و شغلي

آبي تيره و مشكي

بهبود روابط  شغلي

جلو سمت چپ

دانش و سطح آگاهي

آبي، سبز، مشكي

رشد شعور و قوه تفكر

مركز نماي پشت

خانواده

سبز،آبي، سبز-آبي

بهبود روابط خانوادگي

سمت چپ نماي پشت

ثروت

سبز،آبي،ارغواني و قرمز

پول ، رفاه و فراوانی

مركز نماي پشت

شهرت

قرمز

اعتبار و خوشنامي

سمت راست نماي پشت

ازدواج

صورتي،قرمز و سفيد

ازدواج موفق

سمت راست مركز

خلاقيت

سفيد

بهبود خلاقيت و رشد فكري كودكان

سمت راست جلوي نما

سرمايه و نيكوكاري

سفيد،طوسي و مشكي

سفر و كمك به ديگران

رنگي كه در نما استفاده مي كنيد تاثير رواني زيادي بر روي افرادي كه وارد
خانه شما مي شوند و حتي افرادي كه تنها از خياباني كه خانه شما در آن قرار
گرفته عبور مي كنند دارد. در كل مناسب ترين رنگ ها براي استفاده در نماي
ساختمان عبارتند از:

•    طوسي

•    مشكي

•    سفيد

•    آبي

•    سبز

اگر تغيير رنگ فعلي نماي خانه شما غير ممكن است مي توانيد از رنگ هاي مناسب
در قالب وسايل و اشيا مختلف به صورت كاملا هوشمندانه در نما و دكوراسيون
خارجي  استفاده كنيد. برای مثال :

•    در منطقه شهرت چند گلدان با گل هاي قرمز قرار دهيد.

•     نصب يك آبنماي زيبا در نزديك در ورودي.

تنها با همين ايده هاي ساده مي توانيد انرژي هاي منفي را از دكوراسيون
خارجي خانه خود دور كنيد و انرژي مثبت را جايگزين امواج مسموم نماييد.

[ad_2]

Source link