قاضی زاده هاشمی: تعویق کنکور نشدنی است

[ad_1]

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس در توئیتی نوشت: تعویق کنکور به بهانه سلامت دانشجویان، جز اینکه در عمل نشدنی است، اتفاقا برای سلامت روح و روان جوانان نیز خطرناک است.

[ad_2]

Source link