قتل در شب بارانی؛ دفاع یا جنایت؟

[ad_1]

بعد از گفته‌های این مرد، خودروی او توسط کارشناسان بررسی شد و مشکل در سیستم ترمز ماشین مرد جوان مورد تأیید قرار گرفت، اما مطابق نظر پزشکی قانونی ضربه کشنده با میله آهنی به سر مقتول زده شده بود و تصادف نقشی در قتل نداشت.

[ad_2]

Source link