"قرارداد نظامی ایران و سوریه باید زودتر امضاء می‌شد"

[ad_1]

موسوی مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین‌الملل با بیان این‌که «قرارداد نظامی ایران و سوریه باید زودتر از این امضاء می‌شد»، اظهار کرد: به نظر می‌رسد قرارداد نظامی منعقد شده بین ایران و سوریه در جریان سفر رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران به دمشق، قرار دادی مهم و موثر در تحولات آتی منطقه خاورمیانه است، گرچه هنوز قسمت‌های اعظمی از آن منتشر نشده و محرمانه است.

[ad_2]

Source link