قسمت چهلم سریال دل و پایانی بدتر از آغاز!

[ad_1]

سریال دل بعد از چهل قسمت طولانی به پایان رسید، بعد از ماراتنی طاقت فرسا. بعد از دق دادن بخشی از مخاطبان و بسیاری از منتقدانش. دل با به پایان رسیدنش سمبلی می‌شود برای کش دادن و آب بستن به یک سریال و تمام آثاری که از این پس قصد داشته باشند به اصرار تهیه کننده چند قسمتی را به کارشان اضافه کنند با الگو قرار دادن دل به راحتی به خواسته شان می‌رسند.

[ad_2]

Source link