قوه قضائیه موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت شد

[ad_1]

نمایندگان مجلس قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت ظرف مدت ۳ سال از بعد از تاریخ لازم الاجراشدن قانون تجارت در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مرکز استان کردند.

[ad_2]

Source link