كتك‌كاری نماینده یونان در برنامه زنده

[ad_1]

ایسنا: دادستان یونان برای سخنگوی یک حزب راست افراطی یونان که به صورت یک سیاستمدار زن چپگرا سیلی زده، حکم جلب صادر کرد.

 “الیاس کاسیادیاریس”، از حزب راست افراطی “طلوع طلایی” ماه پیش در انتخابات پارلمانی یونان توانست وارد مجلس این کشور شود.

به گزارش بي.بي.سي، وي در یک برنامه زنده تلویزیونی در حال بحث و گفت‌وگو با دو سیاستمدار زن بود که ناگهان به سوی یکی از آنها لیوان آب پرتاب کرد و وقتی این اقدام وي با واکنش فرد دیگر رو به رو شد، برای سه بار به وي سیلی زد.

به نظر می‌رسد علت اقدام آقای کاسیادیاریس این بوده که “رنا درو”، از حزب چپ افراطی سیریزیا در سخنانش به دخالت وي در یک سرقت مسلحانه در سال ۲۰۰۷ اشاره کرد.

وي در واکنش به سوی خانم درو لیوان آب پرتاب کرد و هنگامی که “لیانا کانلی”، از حزب کمونیست مداخله کرد، سه بار به صورتش سیلی زد.

حزب راست افراطی طلوع طلایی در انتخابات توانست ۲۱ کرسی مجلس یونان را به دست آورد. این حزب شدیدا ضد مهاجرت است و رهبر آن وجود اتاق‌های گاز در اردوگاه مرگ آشوویتس را انکار کرده و هولوکاست را زیر سوال برده است. البته این حزب می‌گوید که یک حزب نئو نازی نیست.

در پی شکست مذاکرات رهبران احزاب عمده یونان، قرار است انتخابات جدیدی روز ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) در این کشور برگزار شود. هیچ یک از احزاب اصلی این کشور نتوانستند در انتخابات پارلمانی اخیر صاحب اکثریت آراء شوند.

[ad_2]

Source link