ماجرای صدور کارت اعتباری برای دارندگان سهام عدالت چیست؟

[ad_1]

یک عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه قرار است دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری دریافت کنند، گفت: بانک مرکزی با این موضوع موافقت کرده است، اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست.

[ad_2]

Source link