مدیرکل سازمان بهداشت جهانی: تهدید به مرگ شده ام

[ad_1]

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی از تهدید شدن به مرگ و توهین‌های نژاد پرستانه به خود در چند وقت اخیر خبر داد.

[ad_2]

Source link