مرسدس بنز 2012، تفاوت را احساس کنید!

[ad_1]

لطفا پایین را مشاهده کنید …

شما مرسدس بنز scl 600  را تماشا می کنید

زیباست …

اما نمونه حاضر با مدلهای پیشین چه تفاوتهایی دارد ؟!
دقت کنید …

و تنها این نیست …

و اما تفاوت اساسی …

بله درست دیدید، همانطور که مشاهده می کنید پدالی وجود ندارد …و شما باید تنها با یک دسته ماشین گرانقیمتتان را کنترل کنید …
بله تنها یک  joy stick
میتوانید تصور کنید ؟!
شاید کودکان ما به علت تجربه در گیم ها بهتر از ما در رانندگی تبحر داشته باشند!! شاید یک کودک سه ساله پشت فرمان نشسته و بتوانند به طرز عجیبی رانندگی کند!!

[ad_2]

Source link