مرگ معمایی فاطمه؛ راز عشق نافرجام برملا شد

[ad_1]

متهم: «روز حادثه همراه با نامزدم به خانه‌شان رفتم. می‌خواستم ببیند که ارتباطم با نامزدم جدی است و نمی‌توانم از او جدا شوم. سر همین موضوع با هم جر و بحث کردیم، فاطمه خیلی ناراحت شد و ناگهان دیدم که خودش را از پنجره به پایین پرتاب کرد. هنوز هم شوکه‌ام و باورم نمی‌شود که او چنین کاری کرده باشد»

[ad_2]

Source link