مسکو: تحریم تسلیحاتی ایران قابل تمدید نیست

[ad_1]

وزارت خارجه روسیه می‌گوید موضوع تحریم تسلیحاتی ایران با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حل شده و بعد از انقضا در اکتبر ۲۰۲۰ دیگر تمدید نخواهد شد.

[ad_2]

Source link