"معتادا نمی‌گیرن" شاخ اینستاگرام شد

[ad_1]

روزگار عجیبی شده پیش از این معروف شدن به این راحتی‌ها نبود، اما در این دوره زمانه حتی با گفتن جمله “معتادا نمی‌گیرند” هم می‌توان معروف شد.

[ad_2]

Source link