معمای مرموز جسدی در خیابان

[ad_1]

من و حمید ۳۰ سال بود که با هم بچه‌محل و دوست بودیم. او ۳۷ سالش بود و ما با هم مشکلی نداشتیم. حمید شب قبل با یکی از دوستان مشترکمان به نام یوسف به خانه من آمدند گاهی دوستانم به خانه ما می‌آمدند و با هم مواد مصرف می‌کردیم. آن شب هم همین کار را کردیم و بعد از چند ساعت یوسف رفت، اما حمید ماند و ساعت یک شب بود که حالش بد شد…

[ad_2]

Source link