من و لاوروف تقریبا ۲۶ سال است که با هم رفیق هستیم/ برای از سرگیری روابط با عربستان مشکلی نداریم

[ad_1]

دنیا به این نتیجه رسیده است که ایالات متحده یک شریک غیر قابل اعتماد بوده، همه مقررات قانونی را زیر پا می‌گذارد و به هیچ تعهدی پایبند نیست. این با نظم جهانی سازگاری ندارد و تاکید بر قانون و چندجانبه‌گرایی علی رغم فشار‌هایی که ایالت متحده بر نظام چند جانبه وارد می‌کند، بالاخره کارآمد خواهد بود، زیرا منافع عمومی جهان در مقابل با این حرکت دولت کنونی ایالات متحده و حتی منافع آمریکا است…

[ad_2]

Source link