موافقت مشروط کمیسیون بهداشت با برگزاری کنکور

[ad_1]

موافقت کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس منوط به رعایت تمامی پروتکل‌های صادره از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا در برگزاری آزمون هاست.

[ad_2]

Source link