میرسلیم: با عملکرد روحانی و قالیباف مخالفم

[ad_1]

“من مخالفت شخصی با مؤمنان ندارم و اگر مخالفتی را شما در بیانات من درباره آقای قالیباف یا آقای روحانی برداشت کرده‌‌اید، به شخص آنها برنمی‌گردد. من خود را کوچک‌تر از آن می‌دانم که بخواهم متعرض اشخاص شوم. ثانیا مخالفت من با عملکردهاست. ”

[ad_2]

Source link