می تواند مبارزات انتخاباتی خود را AdWords آسیب دیده باشد تصور تقلب ؟

[ad_1]

کلیک کنید تقلب است به خوبی می دانیم نوع لغات تقلب. تصور تقلب کمتر شناخته شده تاکتیک خود رقابت می تواند در برابر مبارزات انتخاباتی خود را AdWords.

واضح ترین روش AdWords تقلب است برای رقیب خود را به کلیک بر روی آگهی خود را بارها و بارها. این به نام تقلب را کلیک کنید. امید است که این اگزوز بودجه خود را روزانه و علت تبلیغات خود را به توقف در حال اجرا است.

کلیک کنید تقلب شده و ناخواسته عوارض خود را بالا بردن CTR. بالاتر CTR یک کیفیت بالاتر نمره و سپس پایین تر ک پیشنهاد. این جبران خسارت و جلوگیری از این تقلب از تبدیل شدن بیشتر شایع

دوم نوع تقلب است که تصور تقلب. در اینجا رقیب خود را غیر فعال تبلیغات خود را و سپس به جستجو برای کلمات کلیدی رایج. حمله طراحی شده است برای ایجاد تعداد زیادی از برداشت آگهی خود را با کلیک کردن بر روی آگهی. این خود را کاهش می دهد CTR. آگهی شما می تواند این موقعیت را کاهش داده و یا از کار افتاده به دلیل پایین CTR. این اجازه می دهد تا رقیب برای به دست آوردن بالاتر موقعیت آگهی.

هیچ عارضه جانبی وجود دارد جبران تصور تقلب. این یک تبلیغ نیست به احتمال زیاد برای خاموش کردن تبلیغات خود را در طول نخست ساعت کسب و کار. متقلب به احتمال زیاد صبر کنید تا صبح زود ساعت که در آن وجود دارد و ترافیک. این را زمان خوبی برای او برای غیر فعال کردن تبلیغات خود را و باد برداشت خود را در رقابت. افزایش برداشت در طول به طور معمول کم ترافیک دوره می تواند نشانه ای از تصور تقلب.

گوگل کاملا قادر به شناخت چندین یکسان جستجوهای از یک کامپیوتر و یا شبکه. لغات باید قادر به شناسایی تعداد زیادی از هر گونه تصور تقلب در تلاش است. اما ممکن است بزرگ و پیچیده شبکه های است که می تواند به نظر می رسد از بسیاری از منابع مختلف در نتیجه فریب گوگل.

[ad_2]