نامه دانشمندان آمریکا علیه ترامپ

[ad_1]

دانشمندان می گویند، دولت ترامپ بحران کرونا را بی اهمیت جلوه داده و به توصیه های کارشناسانه بی توجه است که شامل ضرورت پوشیدن ماسک و خطرات استفاده از داروهای تایید نشده است.

[ad_2]

Source link