نتایج مسابقه شماره 7 برترین ها

[ad_1]

هفتمین مسابقه مجله اینترنتی برترین ها (این مسابقه به اتمام رسیده است )


جوایز این مسابقه:
10 بن 300 هزار تومانی استفاده از خدمات کلینیک ایرانیان برای 10 نفرجایزه ویژه مسابقه:


یک دستگاه
موبایل LG Optimus


قرعه کشی مسابقه هفتم مجله اینترنتی برترین ها، دوشنبه 15 آبان ماه انجام شد.

نتیجه مسابقه شماره 7 به شرح ذیل می باشد :

برای دریافت جوایز ، سه شنبه 16 آبان ماه با برندگان مسابقه شماره 7 تماس گرفته می شود.

جایزه ویژه برای یک نفر از کاربران شهرستانی و 10 بن 300 هزار تومانی برای کاربران تهرانی می باشد

آقای وحید فنودی از طرف خانم ناهید فنودی از بیرجند (برنده دستگاه موبایل)

آقای سیاوش قناعی از تهران

خانم لیلا شاه ولی از تهران

آقای علیرضا توکلی از تهران

آقای سینا کشمیری از طرف خانم نرگس مظفری از تهران

خانم بهاره میرمشهوری از تهران

خانم پگاه قیطرانی از تهران

آقای مهدی حجتی از طرف خانم اکرم حجتی از تهران

[ad_2]

Source link