نمره تهرانی‌ها به تدبیر کرونایی دولت

[ad_1]

نظرسنجی جدید شهرداری «نگاه شش وجهی پایتخت نشینان به چالش کرونا» را مورد واکاوی قرار داده است. این نظرسنجی حاوی یک پیام مهم به دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا است.

[ad_2]

Source link