نوعی بازی فوتبال راگبی: با حداکثر سرعت دویدن برنامه ریزی: ظرفیت محور در مقابل سرعت محور برنامه ریزی

[ad_1]

تیم توسعه تنها کسانی که متعهد به ارائه با حداکثر سرعت دویدن. وجود دارد دو مشترک تکنیک های مورد استفاده برای رسیدن به یک تعهد است. هر دو از آنها راهنماهای که یک تیم می توانید استفاده کنید برای تعیین اینکه چه مقدار کار را در.

ظرفیت محور

ظرفیت محور برنامه ریزی به این معنی است که این تیم متعهد در آنچه که آنها می توانند تحویل در حداکثر سرعت دویدن بر اساس شواهد از تعداد ساعت به ارزش کارهای آنها فکر می کنم آنها می تواند کامل. آنها شاهد یک بافر به حساب برای جلسات و خرابی. آنها سپس مجموع تعداد ساعت از زیر وظایف در انبار با حداکثر سرعت دویدن و تنها مرتکب به داستان تا ظرفیت خود رسیده است. این مفید است برای تیم های که هنوز به یک سرعت و من آن را دیده اند کار را برای مدت یک پروژه به اثر بزرگ است.

مهم این است که در تنظیم بافر مبتنی بر گذشته نگر. به عنوان مثال:

– در دو هفته با حداکثر سرعت دویدن وجود دارد نه 7.5 ساعت در روز (و نه از جمله برنامه ریزی بعد اگر جلسات را در تمام طول روز). این است: 67.5 ساعت
– اگر ما شاهد یک بافر از 1.5 ساعت در روز (13.5 ساعت) به حساب برای ناهار و جلسات. این کار 67.5 – 13.5 = 54 ساعت با حداکثر سرعت دویدن برای کار.
– بنابراین این تیم مرتکب به بیش از 54 ساعت کار در حداکثر سرعت دویدن.

بافر می تواند گسترش یا قرارداد هر یک با حداکثر سرعت دویدن و شما به زودی برسد قابل پیش بینی تعداد ساعت هایی که از دست رفته به جلسات برنامه ریزی و دیگر immoveable موانع. این البته نه اثبات احمق اما آن است که بسیار نزدیک به نظر من.

سرعت محور

سرعت محور برنامه ریزی به این معنی است که این تیم مرتکب چگونه بسیاری از داستان های آنها می تواند تحویل در حداکثر سرعت دویدن بر اساس شواهد تجربی از مقدار از داستان امتیاز آنها تحویل داده شده در هر sprint تا آن نقطه است. تعدادی از داستان امتیاز در هر sprint است که به نام سرعت متوسط. به عنوان مثال:

– تیم's سرعت متوسط 50 امتیاز در هر sprint
– آنها بحث و فکر می کنم که آنها بیش از حد بلند پروازانه قبل و با عجله این کار رو آنها را کاهش می دهد کمی به 45 امتیاز (چرا که آنها به سختی تحویل نهایی پنج نقطه داستان در گذشته خود را با حداکثر سرعت دویدن).

سه تا چهار sprints معمولا نیاز به مجموعه ای قابل اعتماد, سرعت, بنابراین اگر آن را اولین بار خود را با حداکثر سرعت دویدن با استفاده از آنها خود را احساس دل و روده به عنوان یک تیم را انتخاب کنید ،

کدام یک بهترین است ؟

هر دو ظرفیت رانده و سرعت رانده روش کار می کنند اما من پیدا کرده اند که سرعت محور برنامه ریزی تمایل به تکیه بر احساس دل و روده بیشتر برای اولین بار چند sprints تا این تیم در نوسان کامل است. ظرفیت محور برنامه ریزی می تواند دروغ را به تیم فکر می کنم که ساعت برآورد می شود انتظار می رود دقیق (که نیستند). من توصیه می کنم که ظرفیت محور برنامه ریزی بازده نتایج بهتر برای تیم جدید که در اجرا با حداکثر سرعت دویدن آن هم به این دلیل که شواهد تجربی از وظیفه برآورد قوی تر است و معمولا بر اساس چیزی است که هر کس در این تیم انجام داده است. من می گویم این به دلیل سرعت محور برنامه ریزی است که بر اساس داستان نقاط که در رابطه با زمان کمتر قابل پیش بینی در اوایل sprints.

زیر کلیک کنید برای رایگان SCRUM کتاب

[ad_2]

Source by Paul B. Vii