نوعی بازی Checklist

[ad_1]

درک اصول scrum یک چیز بسیار ساده انجام دهید. اما قرار دادن آن را به عمل در جهان از مهلت شخصیت های قوی و نیاز به تصمیم گیری سریع اغلب می توانید آن را به یک چالش بزرگ برای دریافت کار انجام می شود با استفاده از scrum قوانین. وجود دارد اغلب موقعیت های که در آن قوانین را فراموش کرده و به یک طرف قرار داده, به ویژه هنگامی که آنها بیشتر مورد نیاز است.

در تجربه من به عنوان یک scrum master تیم منجر شود و نرم افزار مهندس من تو را دیدم که چگونه از آن آسان است برای کارمندان یک حرکت سریع کسب و کار برای قرار دادن scrum قوانین به یک طرف و از بین بردن چارچوب است که کمک خواهد کرد را به زندگی روزانه خود را آسان تر است. مشاهده چگونه از آن آسان است برای فراموش کردن عناصر اساسی scrum من با هم قرار دارند این چک لیست ساده است که هر کسی می تواند استفاده به صورت روزانه. آن را پوشش می دهد:

o چک لیست به صورت اساسی وظایف از هر نوعی بازی فوتبال راگبی نقش

o بررسی اجمالی و روکش از هر نوعی بازی فوتبال راگبی جلسه (زمان-جعبه)

o چک لیست برای تهیه, حمل-و اهداف هر جلسه scrum

با استفاده از این چک لیست شما می تواند آماده و با اعتماد به نفس است که شما در حال انجام نوعی بازی فوتبال راگبی شیوه در کار روزانه خود را افزایش بهره وری خود نوعی بازی فوتبال راگبی تیم و افزایش بازگشت سرمایه گذاری برای کسب و کار. یک بخش از چک لیست زیر است.

دوره اسکرام مستر چک لیست

o به روز رسانی لیست از موانع از daily scrum, ایمیل ها و تماس های دیگر

o پیگیری موانع فوق

o منظور هر تیم تجهیزات

o نوشتن با حداکثر سرعت دویدن گزارش به دارندگان سهام (یک بار با حداکثر سرعت دویدن)

o تعقیب تا هر گونه اطلاعات در نگه داشتن تا با حداکثر سرعت دویدن پرونده (به عنوان مثال شخص ثالث عرضه آثار باستانی)

o مطمئن شوید که burndown و وظیفه هیئت مدیره قابل مشاهده هستند در تیم اتاق

o ترتیب جلسات و چت برای هر مربی جدید یا نیازمند اعضای تیم صاحبان محصول و یا صاحبان

صاحب محصول checklist

o به روز رسانی پرونده ها روزانه با هر گونه تغییرات

o اولویت بندی انبار روزانه بر اساس ارزش کسب و کار

o دیدار با صاحبان زمانی که نیاز به هماهنگی و گرفتن الزامات

o برقراری ارتباط با تیم به روشن شدن الزامات و تجارت آف برقراری ارتباط آزادی طرح به صاحبان

تیم توسعه چک لیست

o به روز رسانی وظیفه هیئت مدیره با زمان باقی مانده در انجام وظایف

o گزارش هر گونه موانع به scrum master

o برقراری ارتباط با صاحب محصول قبل از اقدام و پس از تکمیل یک داستان

o رسیدن به اهداف روزانه

o حفظ تیم ارتباطی

o نگه داشتن راه حل های ساده

o تمرکز بر روی کشتی-توانایی (به عنوان مثال با استفاده از شیوه های مانند جفت, برنامه نویسی, کد, بررسی مستمر refactoring)

[ad_2]

Source by Paul B. Vii