هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران در مالکیت یک بانک!

[ad_1]

محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره اینکه کدام دستگاه اجرایی است که هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده است گفت: برخی از همکاران ما از واژه نهاد نام برده بودند که شائبه ایجاد شده بود؛ مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه دولتی است.

[ad_2]

Source link