هشدار بانک جهانی درباره طوفان سیاه کرونا

[ad_1]

بانک جهانی در رابطه با تاثیر جدی همه گیری جهانی ویروس کرونا به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر معضل اجتماعی فقر هشدار می‌دهد. از یک سو افراد جامعه در معرض بیماری قرار می‌گیرند و در نتیجه بخشی از منابع مالی دولت‌ها و شهروندان صرف مبارزه با این ویروس می‌شود. از سوی دیگر افراد درآمد خود را از دست می‌دهند. این تاثیر مستقیم و غیر مستقیم همه گیری ویروس کرونا، آسیب جدی به بخش خصوصی وارد می‌کند. آسیبی که ترمیم آن نیازمند کمک بسیار زیاد دولت است.

[ad_2]

Source link