هفت آموزه از شیوه‌ی زیستِ دکتر محمّدعلی موحد

[ad_1]

امروز، ۲ خرداد ۱۳۹۹ است و استاد محمد علی موحد در آستانه‌ی ورود به ۹۸ سالگی ایستاده است. به این مناسبتِ خجسته، هفت آموزه را که از شیوه‌ی زیستِ او بنا به تجربه‌ی زیسته‌ی خویش طی دیدار‌های مکرّرِ بی‌تکرار دریافته‌ام با شما در میان می‌گذارم و به جان آرزومندم که در به کار بستنِ این آموزه‌ها نیز کامیاب باشم.

[ad_2]

Source link