همه، شما را طرد مي‌كنند اگر…

[ad_1]

راههاي
حل يك مشكل كوچك دردساز

همه، شما را طرد ميكنند
اگر…

من عاشق غذاهاي ايتاليايي
هستم، ولي گاهي براي رفتن به يك رستوران ايتاليايي دچار ترديد مي
شوم،
چون بوي تند سيري كه در سس
هاي
ايتاليايي
وجود دارد تا مدت زيادي با من همراه است و بهشدت
در مقابل دهان
شويههاي
قوي، دوش آب گرم و حتي زدن عطر مقاوم است. فكر مي
كنم،
اين مشكل تنها مال من نيست، بنابراين تصميم گرفتم، نظرات چند كارشناس را بپرسم تا
بدانم چرا خوردن بعضي از غذاها موجب بوي نامطبوع در بدن مي
شود

وقتي تب نداريد اما عرق ميكنيد

تا به
حال دقت كرده
ايد هنگامي كه يك تكه بال مرغ تند و خوشمزه را گاز ميزنيد،
چه مدتي طول مي
كشد تا قطرات ريز عرق روي پيشاني شما ظاهر شود؟! گرمايي كه شما احساس
مي
كنيد به دليل وجود يك ماده شيميايي به نام كاپساسين است كه در فلفل
وجود دارد. كاپساسين، عصب گيرنده در دهان را تحريك كرده و موجب مي
شود،
سيستم عصبي بدن به
طور كاذب به شما احساس گرما دهد و بدن همان واكنشي را نشان دهد كه
در دماي 90 درجه سانتي
گراد نشان ميدهد. ترموستات داخلي بدن (كه همان هيپوتالاموس در مغز است)
سيگنال
هايي را براي فعالكردن غدههاي عرق ميفرستد، در نتيجه عرق از سطح پوست خارج و تبخير ميشود تا
حرارت را از بدن خارج كند.چاي، قهوه، سوپ داغ يا هر خوراكي ديگري با درجه حرارت
بالا نيز موجب تعريق مي
شوند، اين در حالي است كه در جه حرارت بدن بالا نيست.

هم بوي بد دهان،
هم بوي بد بدن

موادغذايي
معطر، شامل تركيباتي آلي و فرار هستند كه با متابوليسم بدن آزاد مي
شوند،
اين تركيبات به
راحتي وارد جريان خون
شده و مسيري براي خروج از بدن پيدا مي
كنند.
(از طريق ادرار، تعريق و تنفس خارج مي
شوند)
ولي چرا اين تركيبات تنها در برخي افراد بوي نامطبوع بدن ايجاد مي
كند؟عوامل
متعددي مثل آنزيم
هاي تجزيهكننده
موجود در بزاق، ژنتيك و حتي اين
كه
چه ميزان از مواد
غذايي معطر را روزانه
مصرف مي
كنيد، ميتوانند
در اين مورد تاثيرگذار باشند.اگر از كساني كه از بوي بدن دهان و بدن خود ناراضي
هستند، علت را سؤال كنيد، جواب شما معمولا يكي از مواد
غذايي
موجود در خانواده
«سير» خواهد بود. ماده شيميايي موجود در سير كه بوي بد دهان و بدن
را به
وجود ميآورد
«گوگرد» است. اگر شما تا به حال بخارات گوگرد را استشمام كرده باشيد، مي
دانيد
كه بوي تند تخم
مرغ فاسد را يادآوري
مي
كند. همچنين سير، پياز و
تمام مواد
غذايي موجود در اين
خانواده مي
توانند، موجب بوي تند
عرق شوند. از جمله سبزي
هاي
بدنام ديگر در اين زمينه، مي
توان
به انواع كلم
ها اشاره كرد. گلكلم،
بروكلي و كلم
بروكسل هم مثل سير،
سرشار از تركيبات گوگرد هستند.

ماده شيميايي موجود در سير كه بوي بد دهان و بدن را بهوجود ميآورد «گوگرد» است

گوشت قرمز هم متهم است

ادويههاي معطري از جمله كاري و زيره ميتوانند بوي نامطبوع را تا مدتها روي بدن شما نگه دارند. بهطور حتم بعد از صرف يك وعده غذاي هندي،
بوي يك رستوران هندي را تا مدت
ها در اطراف خود احساس كردهايد. نكته جالب اين جاست، حتي اگر يك
غذا به
خودي خود بوي بدي نداشته باشد، ولي ميتواند بوي بدن شما را بهطور كامل تغيير دهد، بهويژه اگر شما در مصرف آن غذا زيادهروي كنيد. طبق يك مطالعه كه روي 2 گروه
انسان مختلف انجام شد، كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه از بدن افرادي كه در طول
2 هفته ميزان زيادي گوشت قرمز مصرف كرده
اند، در مقابل افرادي كه گوشت قرمز را بهطور كامل از برنامه غذايي خود حذف
كرده
اند، بوي تند و نامطبوعي استشمام ميشود، اين نشان ميدهد كه گوشت قرمز هم در رديف متهمان
قرار دارد.

توجه داشته باشيد كه….

خيالتان راحت باشد، هيچقرص جادويي كه بتواند بوي بد عرق را بعد از خوردن يك بشقاب
بزرگ «پاستا با سس سير» از بين ببرد، وجود ندارد! تنها راهي كه موجب كاهش اين مشكل
مي
شود، نوشيدن مقدار زيادي آب و مايعات
است، البته آن هم به
طور
كامل بو را از بين نمي
برد.
همچنين با پختن برخي مواد
غذايي به جاي مصرف آن بهصورت خام، ميتوان به كاهش بوي بد بدن كمك زيادي
كرد. براي نمونه مي
توان
به جاي سير خام از سير كباب
شده استفاده كرد.

شايد بيمار باشيد

اگر تعريق شما به تازگي خيلي زياد شده يا بوي عجيب و
غيرمعمولي در بدن خود احساس مي
كنيد، اين امكان وجود دارد كه اين بو نشان بيماري را (از جمله
ديابت يا اختلالات غده تيروئيد) در بدن شما گوشزد مي
كند. در بدن افرادي كه قادر به تجزيه
تركيباتي با بوي بد ماهي كه در بعضي مواد
غذايي وجود دارند، نيست، اين حالت ايجاد ميشود. در نهايت به كساني كه با بوي
نامطبوع بدن خود به تازگي مشكل پيدا كرده
اند توصيه ميكنيم، اين را با پزشك خود در ميان بگذارند.

[ad_2]

Source link