واکسن کرونا برای ایرانی‌ها چقدر آب می‌خورد؟

[ad_1]

عضو اتاق بازرگانی تهران درباره قیمت احتمالی واکسن کرونا گفت: باید دید در نهایت چه واکسنی نهایی شده و به چه شکل در جهان توزیع می‌شود. شرکتی در هند از قیمت ۱۰ دلاری واکسن گفته بود و برخی کشور‌های اروپایی از قیمت بیش از ۱۰۰ دلاری آن. از این رو برای واکسیناسیون تمامی ۸۰ میلیون ایرانی، عددی در حدود هشت میلیارد دلار اعتبار نیاز خواهد بود.

[ad_2]

Source link