واکنش ایران به گزارش سالانه آزادی مذاهب آمریکا

[ad_1]

سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش سالانه آزادی مذاهب آمریکایی ها را دخالت آشکار در امور داخلی سایر کشورها و بر مبنای اطلاعات غلط، محکوم و مردود دانست.

[ad_2]

Source link