واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگل‌های شمال به یک شخص!

[ad_1]

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها از صدور رأی یک مرجع قضایی مبنی بر واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از بهترین جنگل‌های ساری تحت عنوان وقف به تصرف یک شخص بود خبر داد.

[ad_2]

Source link