(ویدیو) اجرای عجیب محاسبات ذهنی رضا نوری در عصر جدید

[ad_1]

ضا نوری، آخرین اجرای قسمت شانزدهم از دور مقدماتی فصل دوم عصر جدید با محاسبه ریاضی و اعداد توانست چهار رای سفید از داوران گرفت.

[ad_2]

Source link