پراید در آخرین روز کاری مرداد ۹۹ چقدر معامله شد؟

[ad_1]

در حال حاضر نرخ پراید ۱۱۱ برابر با ۹۳ تا ۹۴ میلیون تومان اعلام شده است. قیمت پراید ۱۳۱ نیز برابر با ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار فایل شده است.

[ad_2]

Source link