پرداخت یک میلیون تومان به همراه یارانه اردیبهشت‌‌ماه

[ad_1]

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در موضوع کرونا، قدم‌های بسیار ارزشمند علمی برداشته شد است، تصریح کرد: مصوب می‌کنیم در زمان پرداخت یارانه اردیبهشت ماه یک میلیون به تمام خانوار‌های یارانه بگیر پرداخت شود.

[ad_2]

Source link