پزشکان آلمانی: ناوالنی مسموم شده است

[ad_1]

بیانیه پزشکان بیمارستان چارته در برلین می‌گوید آزمایشات تایید می‌کند نوعی سم، عملکرد عادی مغز و سیستم عصبی ناوالنی را مخدوش کرده است. در گزارش بیمارستان آمده صدمات درازمدت قابل بهبود نیست، اما در حال حاضر خطر مرگ ناوالنی را تهدید نمی‌کند.

[ad_2]

Source link