پشت‌پرده سناریو‌های ترامپ کیست؟

[ad_1]

نام پوتینگر حتی در مانور کاخ سفید درباره منشأ شیوع ویروس کرونا به چشم می‌خورد. پوتینگر به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا فشار آورد که به‌جای تحقیق درباره نظریه شیوع اولیه ویروس از بازار‌های خریدوفروش حیوانات، بر نشت ویروس از آزمایشگاه ویروس‌شناسی در ووهان تمرکز کنند. با اینکه تاکنون چنین ادعایی اثبات نشده، اما پوتینگر اصرار دارد که شواهد و مدارک محرمانه، احتمال خروج ویروس از آزمایشگاه را تقویت می‌کند.

[ad_2]

Source link