پنج منتقد کیم جونگ اون اعدام شدند

[ad_1]

۵ نفر از کارکنان وزارت اقتصاد کره شمالی اعدام شدند. این پنج مرد که در مهمانی شام حزب حضور داشتند به صورت علنی درباره اقتصاد “ایستا و راکد” در کره شمالی و ضرورت اصلاح صنعتی صحبت کرده بودند.

[ad_2]

Source link