پیش‌بینی بازار بورس در روزهای آینده

[ad_1]

کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه بازار سرمایه با هر ابزار اندازه‌گیری اکنون گران است، می‌گوید: بر‌اساس ‌این نیز معتقدم که بازار سرمایه خود را باز هم اصلاح خواهد کرد و این اصلاح سنگین خواهد بود و دوره رونق بورس به پایان رسیده است.

[ad_2]

Source link