چشم مانی هاشمی کولبر ۱۴ ساله عمل شد

[ad_1]

مانی هاشمی کولبر ۱۴ ساله که به دلیل سقوط از کوه دچار آسیب‌های جسمی شده بود، به تهران منتقل شد.

[ad_2]

Source link