چند واحد مسکونی در پایتخت متعلق به نهاد‌ها و سازمان‌ها است؟

[ad_1]

محمودزاده گفت: با مصوبه هیات دولت توانستیم اطلاعات کافی را از سازمان‌های مربوط و سازمان امور مالیاتی دریافت کنیم و بر اساس پالایش‌های انجام شده در مرحله نخست بیش از ١٣ میلیون و ٤٠٠ هزار ملک مسکونی شناسایی و وضعیت ملکیت آن‌ها مشخص شده است.

[ad_2]

Source link