چگونه برای ایجاد یک لیست گلوله در اکسل با VBA

[ad_1]

اگر بخشی از کار شما شامل ایجاد گزارش از داده های اکسل به عدم توانایی به طور خودکار نقاط گلوله ممکن است یک نا امیدی است. به طور معمول شما نیاز به قرار دادن یک جعبه متن و سپس به صورت دستی ایجاد گلوله.

این مقاله توضیح می دهد که چگونه شما می توانید خود را به طور خودکار گلوله-نقاط در اکسل با VBA.

ایجاد یک نقطه گلوله از یک مجموعه داده

ما'll استفاده از یک مثال از یک فصلنامه خلاصه فروش به محصولات و تعداد فروش. داده ها ممکن است شبیه به این لیست-کاما.

  Product, Sales 
Widget1,100
Widget2,130
Widget3,150
etc

ما نیاز به تبدیل داده ها به فرمت های زیر:

  • Widget1: 100
  • Widget2: 130
  • Widget3: 150

ما'll تبدیل داده ها با قرار دادن شخصیت یک نقطه گلوله قبل از هر ارزش و اضافه کردن مجموع از مجاور همراه است. اول ما'll انتخاب محدوده.

  dim rng as range 
set rng = range ("a1"). currentRegion.columns (1)
for x = 2 to rng.rows.count

برای هر یک از سلول های ما'll اضافه کردن گلوله در شروع و بازنویسی مقدار جدید به همراه. ارزش به صورت یک گلوله در نقطه 149.

  rng.Rows (x) = Chr (149) & "" & rng.Rows (x) & ":" & rng.row (x) .offset (0,1) 

Next

گاهی اوقات آن را حس می کند به استفاده از یک جعبه متن را به انعطاف پذیری بیشتر برای طراحی یک گزارش. شما دستی می تواند اضافه کردن یک لیست به جعبه به سادگی برجسته متن راست کلیک کردن و انتخاب گزینه های مناسب برای یک لیست گلوله.

اضافه کردن یک لیست به یک جعبه متن

اگر شما نیاز به طور خودکار یک لیست در یک جعبه متن مشابه کد استفاده شده است اما شما نیاز به انتخاب جعبه و اضافه کردن متن در یک متغیر با استفاده از حمل و نقل بازگشت شخصیت “chr (10)”.

  for x = 2 to rng.rows 
myStr = myStr & Chr (149) & "" & rng.Rows (x) & chr (10)

Next

کد هم اکنون می توانید وارد این رشته به عنوان ارزش متن را در جعبه متن.

  ActiveSheet.Shapes.AddTextbox (1, ileft, itop, iwidth, iheight) .Select 

Selection.Characters.Text = strg

این روش در بالا درج همان لیست گلوله ای به جعبه متن است که می تواند اصلاح شود با تنظیم خواص برای نوع فونت و رنگ و اندازه. اگر صفحات گسترده خود را به خوبی طراحی شده و شما حتی می توانید شروع به طور خودکار نظرات و توضیحات است که با داده ها.

خلاصه

توانایی برای قرار دادن یک لیست گلوله به معنی شما می توانید به خوبی طراحی گزارش بدون ثانویه با استفاده از برنامه های کاربردی مانند Word یا Power Point. به این معنی اتوماسیون و VBA می تواند کارآمد تر و اضافه کردن بهره وری به کار خود را.

[ad_2]

Source by Andy L Gibson