کرونا نیروهای لشکر ۸۲ هوابرد آمریکا را زمین‌گیر کرد

[ad_1]

مارک میلی گفت: «ما تقریباً هر روز اوضاع را رصد می‌کنیم تا ببینیم چه زمانی می‌توانیم آنها را به خانه برگردانیم. وزیر دفاع مشتاق است آنها را به کشور بازگرداند، ولی این مسئله به اوضاع امنیتی کلی بین ایران و عراق بستگی دارد.

[ad_2]

Source link