کشف "حفره وحشت"، قبرستان قربانیان داعش!

[ad_1]

یکی از اعضای تیم جست­‌وجو در این حفره گفت: حفره الهوته که زمانی محلی طبیعی زیبا به شمار می­‌رفت به حفره وحشت تبدیل شده است و افشای آنچه در این حفره و سایر گور‌های جمعی در سوریه اتفاق افتاده برای تعیین سرنوشت هزاران تنی که داعش آن‌ها را اعدام کرده و به قتل رسانده ضروری است.

[ad_2]

Source link