کلاهبرداری میلیاردی با وعده ارز ارزان!

[ad_1]

دوستم مشتریان متمول بانک را شناسایی و بعد از برقراری ارتباط با این افراد من را به‌عنوان بازرگان به آن‌ها معرفی می‌کرد و سپس با وعده خرید ارز از مشتریان بانک کلاهبرداری می‌کردیم. من در موعد تحویل ارز مدعی می‌شدم به‌خاطر موارد امنیتی امکان خرید نداشتم و آن‌ها را می‌ترساندم تا پیگیر بازپس‌گیری پول‌های خود نشوند.

[ad_2]

Source link