کمیسیون حقوقی هنوز در مجلس تشکیل نشده است!

[ad_1]

کمیسیون قضائی ابعاد حقوقی برخی طرح‌ها و لوایح را بررسی می‌کند و بدون نظرات آن مشکلاتی در اجرای قوانین به وجود می‌آید؛ کمااینکه در دوره دهم نظرات تخصصی کمیسیون حقوقی در اصلاح قانون چک بسیار راهگشا بود؛ بنابراین اهمیت این کمیسیون بر کمتر نماینده‌ای پوشیده است و عدم تمایل برای تشکیل این کمیسیون نشانه ضعف نمایندگان مجلس است که برای مهم‌ترین وظیفه ذاتی خود اهمیتی قائل نیستند.

[ad_2]

Source link