کیوان امام وردی؛ در دوراهی اعدام یا بستری شدن در تیمارستان!

[ad_1]

علی نجفی توانا وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به جرم تجاوز اظهار کرد: به طور کلی افرادی که دست به تجاوز می‌زنند دارای نارسایی روانی هستند، زیرا قدرت کنترل خود را از دست می‌دهند، اما سادیسم جنون به حساب نمی‌آید و رافع مسئولیت کیفری نیست.

[ad_2]

Source link