گروگانگیری نانوا و شاگردش برای فرار از دست پلیس

[ad_1]

سارق جوانی که برای فرار از دست مأموران اقدام به گروگانگیری کرده بود دستگیر شد.

[ad_2]

Source link