گفت‌وگوی جالب با حجار

[ad_1]

سفر به آمریکا برای تحصیل
به گزارش پارس توریسم ،میترا حجار درابتدای این مصاحبه به این نکته اشاره کرده که از سالهای قبل به این نتیجه رسیده که اگر قرار است بازیگری را ادامه دهد در ادامه تجربه اندوزی هایش ،این بار باید درفضای آکادمیک چیزهای تازه ای باید یاد بگیرد .

وی درادامه گفته :وقتی پرس جو کردم دیدم کالجهای آمریکا بهترین جا برای تحصیل است .بنابراین رفتم وبرای پر کردن همان کمبودهای زندگی شخصی ،چند سال ماندم .هیچ وقت به کسی نگفتم به ایران باز نمی گردم .کما اینکه الان هم که اینجا هستم از آینده ام خبر ندارم . ممکن است هوس یاد گیری زبان اسپانیایی به سرم بزند و این بار راه بیافتم و بروم آمریکای لاتین .فرق ما با درختها همین است دیگرو…ریشه ای نداریم که ثابت وساکن نگه مان دارد .

تصمیمی نداشتم که بروم درهالیوود
میترا حجار در بخشهای دیگری از این مصاحبه گفته :من سه سال در فرانسه زندگی می کردم اما دائما به ایران رفت وآمد داشتم وارتباطم با سینما قطع نبود . همان سالها در فیلمهای قاسم جعفری ،رفیع پیتز ،رحمان رضایی و…. بازی کردم اما در مدت سه سال ونیمی که در آمریکا بودم هیچ ارتباطی با سینمای ایران نداشتم . اصلا هم تصمیمی نداشتم که بروم هالیوود بازی کنم .جالب است آنجا اتفاقی امیر نادری را دیدم .اولین بار که همدیگررا دیدیم به من گفت امیدوارم که نیامده باشی آمریکا که شهره آغداشلو بشوی !ومن کلی خندیدم وگفتم واقعا برای بازیگری نیامده ام .

درهالیوود نسبت به همدیگرخیلی بی رحمند
میترا حجار درادامه گفته :به هر حال گاهی فکر می کنم دغدغه من با دغدغه خیلی از بازیگران خوب و بزرگ جهان فرق دارد(درباره همکاران درایران حرف نمی زنم چون نمی خواهم سوئ تفاهمی ایجاد شود )در هالیوود بازیگران برای تصاحب یک نقش حاضرند همدیگررا ترور کنند و نسبت به همدیگر خیلی بی رحم اند . من هیچ وقت اینجور آدمی نبوده ام .وقتی می بینم یکی از همکارانم از نقشی که قرار است من بازی کنم خوشش آمده ؛بااشتیاق حاضرم از پروژه کناره گیری و میدان را برای او خالی کنم . من به قضا وقدر اعتقاددارم وبااین اعتقاد بزرگ شده ام .

سطح فیلمها خیلی نزول پیدا کرده
میترا حجار در بخش دیگری از مصاحبه خود با ماهنامه فیلم گفته :چیزی که من دراین مدت متوجه اش شده ام این است که سطح فیلمها نسبت به زمانی که من از این جا رفتم خیلی نزول پیدا کرده .شش هفت سال پیش نقشهای خیلی بهتری به من پیشنهاد می شد . اما دراین یکی دوسال اخیر یک خروار فیلمنامه بد و نقشهای الکی خوانده ام .

آشنایی با ایموتو در مترو سن فرانسیسکو
میترا حجار درباره بازی در فیلم آناهیتا گفته :من قبلا با افکار پرفسور ایموتو که فیلم آناهیتا براساس نظریات او ساخته شده آشنا بودم .من یک روز در متروی سن فرانسیسکو چشمم به یک نمایشگاه عکس افتاد و کنجکاو شدم . عکسها مر بوط به تحقیقات پرفسور ایموتو دانشمند ژاپنی بود . دانشمندی که 17 سال است مشغول عکس برداری از مولکولهای آب است و به این نتیجه رسیده که فکر و احساسات انسانی می تواند شکل مولکولها را تغییر دهد .وقتی آقای حمید نژاد سوژه آناهیتارا پیشنهاد کرد خیلی خوشحال شدم چون هم بااین سوژه آشنا بودم وهم فیلم قبلی او اشک سرما را دوست داشتم .دوست داشتم با فیلم آناهیتا ایده پر فسور ایموتو به جاممعه ایران معرفی شود .رویای این دانشمند وهدفش از این تحقیقات برقراری صلح در کره زمین است .استدلالش این است که شباهت کره زمین به بدن انسان دراین است که چهار پنجم حجم هر دورا آب (یا همان مایعات )تشکیل می دهد ووقتی افکار انسان می تواند با مولکول آب چنین کاری بکند با بدن خود انسان چه می کند؟دلم می خواست تماشاگری که آناهیتا را می بیند برود کنجکاوشود و دراین باره کتاب بخواند و پی گیر باشد .

حمید نژاد بدون مصلحت اندیشی از من حمایت کرد
میتراحجار در پایان مصاحبه گفته :در پایان لازم است از آقای حمید نژاد واقعا تشکر کنم که از زمان باز گشت من به ایران و درگیری ام درپروژه آناهیتا ،همواره مرا یاری کرد که نمونه اخیرش دربرنامه هفت اتفاق افتادکه به دور از مصلحت اندیشی حرفهایی را زد که کمتر کار گردانی ممکن است در حمایت از بازیگرش به زبان بیاورد.

منبع : به نقل از مجله فيلم

[ad_2]

Source link