“SEO در مقابل PPC”

[ad_1]

وجود روش های متعدد موجود به وب سایت به عنوان به چگونه آنها مایل به بهبود ترافیک و ترویج کسب و کار آنلاین خود. بهینه سازی موتور جستجو (SEO) همراه با پرداخت هر کلیک (PPC) مبارزات مانند e-mail marketing & آگهی ها و غیره هستند برخی از رایج ترین و موثر ترین روش غیر مبتنی بر وب بازاریابی است.

جستجوگرها و PPC مبارزات (مانند تبلیغات گوگل و غیره) به دو روش این است که بهترین و شناخته شده و بسیار نتیجه گرا. هر دو جستجوگرها و PPC مبتنی بر وب-بازاریابی مزایای خود این مقاله است که به منظور توضیح تفاوت بین این روش ها در دیدگاه یک وب سایت و ارائه بینش به صاحبان وب سایت که به عنوان راه به را انتخاب کنید برای یک وب سایت خاص و شرایطی که فراگیر کسب و کار خود را. در این مقاله نیز ذکر شده برخی از دلایل که چرا SEO (‘- کلاه سفید’ نه ‘کلاه سیاه’) است یک گزینه بهتر در راه های بسیاری برای PPC هر دو در دراز مدت و با توجه به مقرون به صرفه بودن.

جستجوگرها های طبیعی بر اساس رتبه بندی در موتورهای جستجو. بزرگتر موتورهای جستجو که خدمت به میلیون ها نفر از مرورگرها هر روز رتبه بندی نتایج جستجو در شرایط یا ربط و با استفاده از الگوریتم ها برای محاسبه این ربط. زمانی که یک جستجو ساخته شده است در موتور جستجو, حمایت و بالاتر-رتبه در نتایج جستجو نشان می دهد ، یک وب سایت رتبه بندی برای این نوع از اطلاعات را فراهم می کند و ارزش و ربط محتوا در رابطه با جستجو. جستجوگرها روند ساخت یک وب سایت بیشتر مربوط در برابر داده می شود کلمات کلیدی است.

طبیعی (یا ارگانیک) جستجوگرها است که تلاش برای رتبه بندی بهتر است به طور طبیعی در شرایط از آنچه در واقع تعریف نتیجه جستجو مربوط به عنوان مخالف به PPC که برای آن هزینه باید پرداخت شود برای حمایت نتیجه هر زمان که نتیجه کلیک و کدام یک surfer ممکن است یا نه ممکن است اعتماد به سادگی با توجه به این واقعیت است که این یک تبلیغات است. هر دو می تواند ارائه پایان نتایج; اما SEO سخت تر است, طول می کشد کمی طولانی تر اما هزینه های بسیار کمتر و تولید ترافیک بیشتر. صبر و شکیبایی کلید به عنوان رتبه بندی با زمان و تلاش در بهینه سازی; پاداش به مراتب بیش از هزینه.

هزینه: در سال 2007 $7.75 میلیارد دلار صرف شد در بازاریابی موتور جستجو (SEM: هر دو جستجوگرها و PPC) از این 87 درصد صرف شد در مبارزات انتخاباتی PPC در حالی که حدود 1billion سپری شد در جستجوگرها. این نسبت نامتقارن با توجه به این واقعیت است که مبارزات انتخاباتی PPC خیلی بیشتر هزینه با توجه به بالاتر به تدریج بالاتر کلید واژه هزینه های اکتساب کلیک کنید-تفریط و تقلب کلیک کنید. SEO هزینه ها را کاهش داده و با توجه به نرخ تبدیل بالاتر (گزارش به 4.2 درصد نسبت به 3.6 درصد برای PPC) و این واقعیت است که وجود دارد هیچ هزینه به ازای هر کلیک به وب سایت SEO خدمات وجود دارد به عنوان برای PPC.

SEO لبه در دراز مدت: یک بار در رتبه بندی به دست آمده است برای یک وب سایت از طریق بهینه سازی سایت, رتبه بندی است که در دراز مدت. با استفاده از قابل اعتماد و صادق رتبه بندی تاکتیک (white-hat SEO) یک وب سایت در یک مرتبه چنین است که تنها تغییرات گسترده در الگوریتم رتبه بندی می تواند به طرز محسوسی جابجایی رتبه در کوتاه مدت.

مبارزات انتخاباتی PPC باید به طور مداوم تامین می شود. کلمات کلیدی باید به پرداخت برای بیش از یک مدت طولانی به منظور نگه داشتن رتبه بالا در نتایج جستجو است که همچنین نشان می دهد که حمایت صریح نتایج.

کلمات کلیدی و جستجو الگوهای: در جستجوگرها محتوا توسعه یافته و توزیع شده لینک دادن به وب سایت در سوال با توجه به کلمات کلیدی مرتبط برای این وب سایت. این بهبود وب سایت های ارگانیک (طبیعی) رتبه است که به مراتب بیشتر دائمی رتبه. با توجه به تحقیقات (جنگل) بیش از 75 درصد خوانندگان استفاده از ارگانیک رتبه در نتایج اول و اخراج آلوده به کمتر مربوط با توجه به این واقعیت است که آنها تبلیغات است. جستجوگرها می تواند مورد استفاده قرار گیرد به منظور توسعه یک وب سایت کسب و کار در دراز مدت و آماده کردن آن برای سطوح بالاتر از ترافیک است.

در مبارزات انتخاباتی PPC کلمه کلیدی قیمت گذاری شروع می شود در $0.25 و می تواند تا $7.5 بسته به اهمیت و اشتراک کلمه و این افزایش نرخ در هر سال با توجه به ماهیت رقابتی مبارزات انتخاباتی PPC است. مبارزات انتخاباتی PPC بلافاصله بهبود رتبه و در نتیجه نتایج برای یک وب سایت در هر زمان یک اسپانسر نتیجه کلیک, کلید واژه های مورد استفاده در جستجو را به پرداخت می شود برای در حال اجرا هزینه های سنگین برای هر کسب و کار بسیاری از آنها احساس می کنند که آنها مجبور به پرداخت بیش از حد برای کلمات کلیدی. همچنین گزارش شده است که در به طور متوسط 4 از 5 نفر هرگز از حمایت مالی و نتایج جستجو. این به این معنی است که افرادی که با استفاده از نتایج حمایت بیشتر مستعد ابتلا به کسب و کار, اما, مبارزات انتخاباتی PPC هستند بیش از حد پرهزینه به حفظ بیش از یک مدت طولانی است. مبارزات انتخاباتی PPC هستند و بنابراین ایده آل برای کوتاه مدت افزایش در نتایج به خصوص برای وب سایت های جدید.

[ad_2]