امگا3 هم مي‌تواند خطر‌ساز باشد؟

امگا3 هم مي‌تواند خطر‌ساز باشد؟

[ad_1] امگا3 هم مي‌تواند خطر‌ساز باشد؟ نبايد فراموش كنيم تغذيه مناسب اصل اول است ولي اگر به دلايلي تغذيه نتواند نيازهاي ما را تامين كند، بحث مصرف مكمل‌ها به ميان مي‌آيد. مصرف مكمل‌هاي غذايي اغلب براي گروه‌هاي سني بالاي 60 سال درنظر گرفته مي‌شود چون در اين شرايط بدن خواه‌ناخواه با كمبودهايي مواجه است كه …

ادامه مطلبامگا3 هم مي‌تواند خطر‌ساز باشد؟